Gearbutikken Online Backup

Handelsbetingelser

Bestilling og levering

Bestilling af Varer.
Varer kan bestilles hos ADD-Data via internet, email, telefon og telefax. Bestilling kan også ske ved personlig henvendelse i vores butik.

Levering og forsendelse.
Varer vil altid blive forsøgt afsendt samme dag som kunden har bestilt.
ADD-Data fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering.
Forsendelse foretages med Postens Erhvervspakke, Postens Kontraktkørsel eller ifølge aftale.

Betaling.

Betalingsbetingelser.
Alle betalinger sker mod kontant betaling eller pr. efterkrav, medmindre kreditaftale er indgået. Ved forsinket betaling er ADD-Data berettiget til at debitere rente 1.5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Betalingsmetoder - Internet/Fjernsalg.

  • Efterkrav / Postopkrævning
  • Dankort (Endnu ikke mulig, men er på vej.)
  • Forudbetaling / Efter aftale (Kun ved forudgået aftale omkring betaling.)
  • Kredit (Kun ved forudindgået kreditaftale. Gælder kun for erhverv.)

Betalingsmetoder - Butik/Dørsalg.

  • Kontant
  • Dankort
  • Kredit (Kun ved forudindgået kreditaftale. Gælder kun for erhverv.)

Ejendomsforbehold.
Leverede varer forbliver ADD-Data's ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Retur og fortrydelseret

Returret ved fjernsalg. (Inkl. Internetsalg)
På varer der er købt via Internettet og sendt til kunden ydes der 14 dages returret ifølge dansk lovgivning.
Ved fjernsalg forstås køb foretaget via telefon, telefax, email eller Internet og hvor varerne bliver afsendt til kunden eller en anden foruddefineret adresse fra købers side. (Varer der er bestilt via en af ovenstående metoder og afhentes på vores adresse betragtes ikke som fjernsalg).
Ved fjernsalg har køberen 14 dages returret fra tidspunktet hvor varen er overdraget til modtageren. Skulle købet fortrydes inden 14 dage tilbagebetaler vi varens pris ekskl. fragt, hvis varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Varer der ønskes returneret inden 14 dage, og hvor varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, der ansættes varen skønsmæssigt af ADD-Data ud fra en mulig salgsværdi. Der ydes ingen returret på varer der specielt er bestilt hjem til kunden og som ikke er en del af det normale sortiment, herunder hører også PC-systemer der er sammensat specielt efter kundens behov. Varer der indeholder software hvor forseglingen er brudt, eller hvor softwaren har været taget i brug eller aktiveret, kan ikke returneres.
Der gælder ikke 14 dages fortrydelsesret ved handel mellem erhvervsdrivende i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Returret ved dørsalg eller afhentning.
Ved dørsalg forstås køb, som er foretaget i butikken. Ved afhentning forstås øvrige bestillinger, som er afhentet på vores adresse. Ved dørsalg og afhentning er der normalt INGEN kontant returret, da man har lejlighed til at undersøge varen inden overdragelsen/riskoovergangen sker.

Udnyttelse af returret.
Det anbefales, at der bliver rettet henvendelse til ADD-Data, enten via telefon eller e-mail forud for returneringen af varen, hvorved de nærmere omstændigheder aftales. Ved returnering af en vare skal der altid vedlægges kopi af faktura samt nødvendige kontakt- og konto oplysninger. Varer der returneres på efterkrav eller ufranko vil blive nægtet modtaget. Transport- og portoudgifter bliver ikke dækket ved udnyttelse af returretten. ADD-Data anbefaler at varen returneres via Postdanmark, og at varen fremsendes på modtagerkvittering. Således fjernes enhver tvivl om hvorvidt varen er blevet udleveret til ADD-Data, og samtidig giver det mulighed for at efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Garanti / Reklamation

Reklamation på nyt hardware.
På nyt hardware ydes der 24 måneders reklamationsret mod fabrikationsfejl, medmindre andet er anført, hvilket skal fremgå af købsbevis eller faktura. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vores eller producentens værksted, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side.

Service indenfor garanti eller reklamationsperioden
Straks en fejl eller mangel ved et produkt konstateres, bedes der gøres opmærksom herpå. Ved indsendelse/indlevering af en vare til service eller reparation udbedes kopi af faktura og fejlbeskrivelse med uddybende oplysninger om fejlen, samt i hvilken konfiguration fejlen ved den fejlbehæftede vare er blevet konstateret.
Hvis der efter endt test kan konstateres en defekt ved den indleverede/indsendte vare, ombyttes den omgående såfremt varen er på lager. Er varen ikke på lager vil ombytningen finde sted, når varen er blevet ombyttet ved grossist eller distributør.
Hvis der efter endt test IKKE kan konstateres nogen fejl ved den returnerede vare, pålægges kunden et testgebyr efter de til enhvertid gældende takster.
Hvis den returnerede vare skønnes at være blevet defekt efter fejlagtigt brug, eller anden misligeholdelse kan ombytning ikke finde sted, og et testgebyr, vil blive pålagt køber efter de til enhvertid gældende takster.
Varer der indsendes på efterkrav eller ufranko vil blive nægtet modtaget.

Medfølgende manualer m.v.
Medfølgende manualer, vejledninger, dokumentationer m.v. forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod ADD-Data om at disse skal være på dansk, men søges dog som hovedregel, at være på et af de 3 europæiske hovedsprog; engelsk, tysk eller fransk.

Kompatibilitet.
ADD-Data kan ikke holdes til ansvar for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i konfigurationen af de af ADD-Data sammensatte komponenter.

Reklamation over fejl og mangler ved produktet.
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles ADD-Data snarest muligt efter varens modtagelse. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden rimelig tid efter modtagelsen. Såfremt der ikke afgives erklæring omkring fejl eller mangel ved produktet inden for rimelig tid, vil det efterfølgende være vanskeligt at kontrollere, hvilket kan besværliggøre det efterfølgende forløb. Varer der indsendes på efterkrav eller ufranko vil blive nægtet modtaget.

Tilbagesendte varer, hvorpå fejl ikke kan konstateres.
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til ADD-Data, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr svarende til den tid der er forbrugt i forbindelse med test eller fejlsøgning. Arbejdstiden beregnes med timetakst pr. påbegyndt halve time. Timetaksten er ADD-Data's standard timetakst. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på den medsendte dokumentation og/eller fejlbeskrivelse, kan ADD-Data ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.
Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der forligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet! Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive faktureret Kr. 100,- i gebyr til ny emballage. Varer fremsendt i antistatisk materiale skal returneres i antistatisk materiale, ellers bortfalder garantien og varen returneres for købers regning.
Komplette PC-systemer som ikke er samlet eller monteret af ADD-Data, og hvor der skal fortages fejlsøgning, vil ADD-Data fakturere arbejdstiden til fejlsøgning med timetakst pr. påbegyndt halve time. Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte, vil herefter blive udskiftet til timetakst pr. påbegyndt halve time. Ønsker man ikke at ADD-Data foretager fejlfinding, skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

Behandling af returvarer.
ADD-Data forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse  forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet vi ikke har indflydelse på returneringssiden fra fabrikanten.  Såfremt vi tilbyder en sådan afhjælpning af manglen  eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke  berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge  af manglen. ADD-Data er uden ansvar for enhver forsinkelse som  følge af afhjælpningen eller ombytningen.
Garantien er at regne fra  den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret.

Tab af data.
ADD-Data kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. ADD-Data opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data.  I det omfang ADD-Data måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installations- omkostninger m.v.

Misbrug og indgreb.
Al garanti bortfalder ved misbrug eller indgreb, samt fejlmontering af hardwaren, herunder også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.